Over MyDent

In alles wat de mens doet bepaalt de karakter van de daad, tot hoever dit overkomt. Blijft hangen. In het kader van de mondzorg en bewust maken van de patiënten/klanten van adequate mondzorg is dan heel belangrijk hoe mondzorg uitgevoerd wordt. My Dent mondzorg is tweedelig. My Dent gelooft dat een samenhorige team in een gezonde werksfeer het beste kan presteren. De patienten van meest toespitste en persoonlijke zorg voorzien.

More than personal.

Zorg is pas zorg als het persoonlijk is.  Zorg is noodzakelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens. Zonder zorg en gezonde voeding zou de mens niet zo oud kunnen worden.
Als we de definitie van zorg opzoeken: wat je doet  iemand die hulp of aandacht nodig heeft.
Met het gehele staf is er ook altijd meer dan alleen maar collegiale verbinding. Er is sprake van vriendschap, samenhorigheid. Er is ook altijd sprake van wij. Individuele wensen/doelen worden samen behaald.

Zorg kan je dan ook pas leveren als het je echt raakt. Vandaar dat het bij My Dent ook alles hierom draait. Voor mydent is alles gericht op het totale psychologische en fysieke zorg voor onze patiënten.
mY everything. voor iedereen die bij My Dent werkt, wordt er enigszins verwacht dat de focus op My Dent ligt. We attenderen / waken hiervoor.

In de zorg is het erg belangrijk dat de patiënt goed bewust is van de situatie. De huidige conditie van de mond en de mogelijkheden voor de toekomst. Zonder deze besef en bewust wording is het half werk.
Hiernaast moet het personeel heel bewust zijn, met wat ze bezig zijn.
Door bewustwording. concerneD

De bewust wording van patiënt en zorgverlener kan niet zonder enige begeleiding. Daarom wordt iedereen die bij My Dent werkt, altijd begeleid. Er wordt nauwlettend gekeken naar de potenties van de medewerkers. Deze wordt dan in overleg met de medewerker verder ontwikkeld. Het is erg belangrijk dat iedereen zich verder ontwikkeld. Steeds verder ontplooit. Dit is een van de drijfkrachten van My Dent. Dit geldt natuurlijk ook voor de patienten. Zonder begeleiding is het zorg ook niet persoonlijk.
guidancE. 

Persoonlijke zorg/begeleiding en bewust maken van de patienten maar zeker van het personeel, is cruciaal. Om dit te laten slagen moeten het hele concept betrokken zijn. Zowel de behandelaren, assistenten, receptionisten zijn betrokken bij het proces. De klant/patient zelfvertrouwen verhogen/verbeteren. onderander door het verbeteren van de mondconditie.

De laatste uitdaging binnen My Dent is deze geïndividualiseerde zorg en help, toegankelijk te maken voor iedereen. Het concept is toegankelijk voor iedereen. Taal/cultuur/maatschappelijke niveau zijn geen beperkingen. We heten iedereen welkom.

Direct inschrijven